Landbouwdrones komen steeds vaker voor in de praktijk, maar wat zijn de voordelen ervan? Wat wil de klant graag voor data? Wij brengen samen met Ten Brinke B.V de drones in de praktijk.

De drone ziet meer

Vanuit de lucht kunt u veel eerder zien wanneer er bijvoorbeeld gewassen slecht groeien of ziek zijn. Door deze informatie vroegtijdig waar te nemen, kunt u sneller handelen, door eerder een bemesting of een bespuiting uit te voeren. Uiteraard kan Ten Brinke de hiervoor benodigde taakkaarten leveren. Op deze manier is het mogelijk, om met minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen het maximale rendement uit uw teelt te halen.

Besparing van gewasbeschermingsmiddelen

De wettelijke gebruiksnormen voor het gebruik van meststoffen wordt steeds lager, aangezien er steeds kritischer gekeken wordt naar het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen.

Hier proberen wij op in te spelen door uw gewassen te scannen met onze Solid X4-drone, die is voorzien van de MicaSense RedEdge-M camera.

NDRE

De afbeelding aan de linkerkant is een NDRE-beeld, dit is een van de proeven tussen TerraNature Gold en KAS. Er is duidelijk te zien dat het ureum uit de TerraNature een donkerder gewas geeft. Dit houdt in dat het gewas vitaler is en meer inhoud heeft wat betreft de voedingswaarde.

Ridderzuring bestrijden in grasland

Daarnaast zijn wij ook bezig met maken van taakkaarten, waarmee men plaats specifiek onkruid kan bestrijden. Dit doen we door middel van drones. Zo kan er bijvoorbeeld ridderzuring worden bestreden in grasland.

Stikstof

In de linker foto is een duidelijk verschil te zien tussen de rode baan langs de weg en de rest van het perceel. Dit gaat om een verschil van ruim 50 kilogram in de stikstof beschikbaarheid en ruim 70 kilogram in de magnesium beschikbaarheid

Onze klant

Ten Brinke B.V. heeft zich zelfstandig ontwikkeld tot een vooruitstrevend agrarisch, adviserend en toeleverend bedrijf, waarbij teel technische kennis centraal staat. Met een eigen laboratorium voor grond- en gewasonderzoek is het mogelijk, om snel te kunnen inspelen op de behoefte van de klant en de gewassen.

De drone van Ten Brinke B.V

De Solid X4 is een degelijke, stabiel vliegende drone voorzien van:

  • MicaSense RedEdge-M camera met 5 lichtbanden
  • Gimbal, hierdoor hangt de camera altijd recht en stabiel boven uw gewas

De voordelen:

  • Beelden met een hoge resolutie, GSD 3,25cm/pixel
  • Taakkaarten uitwisselbaar met alle gps-systemen, o.a Trimble, AgLeader, Raven (SBG)
  • Besparing mogelijk op gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen

Feedback van Ten Brinke

Deze drone is aangeschaft in overleg met Customdrone. Zij konden ons vakkundig adviseren welk type drone wij nodig hebben, voor onze specifieke doelen. Daarnaast leveren zij ook de begeleiding om met de drone te leren vliegen en bieden ze ondersteuning in de verschillende softwarepakketten.

Partners

Klanten

Scroll to top